หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

 • กาแฟผสมสำเร็จรูปชนิด 3- in-1

  ผู้ประดิษฐ์
  ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์
  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • แป้งต้านอนุมูลอิสระ

  ทีมวิจัย
  ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
  นายวีรชน ภูหินกอง
  ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชค
  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ซอสผัดไทยสวนดุสิต (Suan Dusit Pad Thai Sauce)

  ทีมวิจัย
  ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ นายวีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ และ ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์
  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Scroll to Top