หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Research Innovation Management Unit SDU

 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ขนมเปี๊ยะลูกเต๋าไส้ถั่วกวนผสมลูกจาก”

อาจารย์ณัจยา เมฆราวี ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ขนมเปี๊ยะลูกเต๋าไส้ถั่วกวนผสมลูกจาก” ให้แก่ โครงการสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่าย “ขนมเปี๊ยะลูกเต๋าไส้ถั่วกวนผสมลูกจาก”      ซึ่งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ณ โครงการสวนดุสิต โฮม เบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561

Scroll to Top